MARCA BLANCA

“Cada dia son més les empreses que amplien les seves línies amb la seva pròpia marca. Shancat per mitja dels seus partners ja esta produint i fent Private Label en totes les línies de producte que portem, mantenint els estàndards de qualitat i competitivitat.”